fixtures

Round 7

Group A 
10-JunNam Định15h30Kon Tum
 CAND15h00Fishsan Khánh Hoà
 Trẻ Hà Nội15h30Trẻ SHB Đà Nẵng
no matchLâm Đồng 
Group B 
10-JunTiền Giang15h30Bình Thuận
 Gia Định15h00Vĩnh Long
no matchLong An, Bà Rịa Vũng Tàu

Round 8

Group A 
10-JulFishsan Khánh Hoà15h00Kon Tum
 Trẻ SHB Đà Nẵng16h00Lâm Đồng
 Nam Định15h30CAND
no matchTrẻ Hà Nội 
Group B 
 Long An15h30Tiền Giang
 Gia Định15h00Bà Rịa Vũng Tàu
no match: Bình Thuận, Vĩnh Long

Round 9

Group A 
15-JulKon Tum16h00Trẻ SHB Đà Nẵng
 Fishsan Khánh Hoà15h00Lâm Đồng
 Nam Định15h30Trẻ Hà Nội
no matchCAND 
Group B 
 Long An15h30Vĩnh Long
 Bà Rịa Vũng Tàu18h00Bình Thuận
no matchGia Định, Tiền Giang

Round 10

Group A 
20-JulLâm Đồng15h00Kon Tum
 Trẻ SHB Đà Nẵng16h00Fishsan Khánh Hoà
 Trẻ Hà Nội15h30CAND
no matchNam Định 
Group B 
 Long An15h30Gia Định
 Tiền Giang15h30Bà Rịa Vũng Tàu
no matchVĩnh Long, Bình Thuận

Round 11

Group A 
25-JulTrẻ Hà Nội15h30Kon Tum
 CAND15h00Lâm Đồng
 Nam Định15h30Trẻ SHB Đà Nẵng
no matchFishsan Khánh Hoà 
Group B 
 Bình Thuận15h00Long An
 Vĩnh Long15h30Bà Rịa Vũng Tàu
no matchTiền Giang, Gia Định

Round 12

Group A 
30-JulCAND15h00Kon Tum
 Trẻ Hà Nội15h30Lâm Đồng
 Nam Định15h30Fishsan Khánh Hoà
no matchTrẻ SHB Đà Nẵng 
Group B 
 Tiền Giang15h30Vĩnh Long
 Bình Thuận15h00Gia Định
no matchBà Rịa Vũng Tàu Long An

Round 13

Group A 
4-AugLâm Đồng15h00Nam Định
 Fishsan Khánh Hoà15h00Trẻ Hà Nội
 Trẻ SHB Đà Nẵng15h00CAND
no matchKon Tum 
Group B 
 Bà Rịa Vũng Tàu15h00Long An
 Gia Định15h00Tiền Giang
 Vĩnh Long15h00Bình Thuận

Round 14

Group A 
9-AugKon Tum15h00Nam Định
 Fishsan Khánh Hoà15h00CAND
 Trẻ SHB Đà Nẵng15h00Trẻ Hà Nội
no matchLâm Đồng 
Group B 
 Bình Thuận15h00Tiền Giang
 Vĩnh Long15h00Gia Định
no matchLong An, Bà Rịa Vũng Tàu