V,League 2: 2015

Final V.League 2 Table

source: soccerway.com

source: soccerway.com

Results

29/8/2015 Đăk Lăk 1 – 0 Công An Nhân Dân
Phú Yên 0 – 1 CLB Bóng đá Huế
Bình Phước 2 – 1 Tp. Hồ Chí Minh
Hà Nội 0 – 0 Nam Định
22/8/2015 Công An Nhân Dân 0 v 1 Phú Yên
CLB Bóng đá Huế 2 – 1 Đăk Lăk
Tp. Hồ Chí Minh 0 – 0 Hà Nội
Nam Định 2 – 1 Bình Phước
15/8/2015 Tp. Hồ Chí Minh 1 – 1 Công An Nhân Dân
Bình Phước 2 – 2 Đăk Lăk
Nam Định 1 – 0 CLB Bóng đá Huế
Hà Nội 4 – 0 Phú Yên
8/8/2015 Công An Nhân Dân 4 – 2 Bình Phước
Đăk Lăk 2 – 0 Tp. Hồ Chí Minh
CLB Bóng đá Huế 1 – 0 Hà Nội
Phú Yên 1 – 1 Nam Định
1/8/2015 Tp. Hồ Chí Minh 4 – 0 Phú Yên
Bình Phước 1 – 0 CLB Bóng đá Huế
Nam Định 0 – 1 Đăk Lăk
Hà Nội 3 – 2 Công An Nhân Dân
25/7/2015 CLB Bóng đá Huế 0 – 0 Công An Nhân Dân
Phú Yên 1 – 1 Đăk Lăk
Nam Định 1 – 0 Tp. Hồ Chí Minh
Hà Nội 3 – 0 Bình Phước
18/7/2015 Công An Nhân Dân 3 – 1` Nam Định
Đăk Lăk 2 – 3 Hà Nội
Tp. Hồ Chí Minh 2 – 1 CLB Bóng đá Huế
Bình Phước 0 – 4 Phú Yên
11/7/2015 Công An Nhân Dân 0 – 0 Đăk Lăk
CLB Bóng đá Huế 1 – 1 Phú Yên
Tp. Hồ Chí Minh 3 – 1 Bình Phước
Nam Định 0 – 2 Hà Nội
04/07 Đăk Lăk 1 – 0 CLB Bóng đá Huế
 05/07 Phú Yên 2 – 2 Công An Nhân Dân
04/07
Bình Phước 3 – 1 Nam Định
 04/07 Hà Nội 1 -0 Tp. Hồ Chí Minh
27/06 Hàng Đẫy Công An Nhân Dân 0 – 1 Tp. Hồ Chí Minh
  Đăk Lăk Đăk Lăk 1 – 3 Bình Phước
  Tự Do CLB Bóng đá Huế 3 – 1 Nam Định
  Phú Yên Phú Yên 2 – 3 Hà Nội
28/04 Thống Nhất Tp. Hồ Chí Minh 3 – 0 Đăk Lăk
02/05 Bình Phước Bình Phước 3 – 0 Công An Nhân Dân
02/05 Thiên Trường Nam Định 1 – 1 Phú Yên
02/05 Hàng Đẫy Hà Nội 1 – 1 CLB Bóng đá Huế
23/04 Phú Yên Phú Yên 1 – 1 Tp. Hồ Chí Minh
 23/4 Đăk Lăk Đăk Lăk 1 – 1 Nam Định
 26/4 Tự do CLB Bóng đá Huế 2 – 1 Bình Phước
 26/4 Hàng Đẫy Công An Nhân Dân 1 – 0 Hà Nội
18/04 Hàng Đẫy Công An Nhân Dân 0 – 1 CLB Bóng đá Huế
Đăk Lăk Đăk Lăk 0 – 3 Phú Yên
Thống Nhất Tp. Hồ Chí Minh 2 – 1 Nam Định
Bình Phước Bình Phước 1 – 1 Hà Nội
       
11/04/2015 Nam Định 2 – 1 Công An Nhân Dân
  CLB Hà Nội 1 – 0 Đăk Lăk
  Phú Yên 1 – 0 Bình Phước
  CLB Bóng đá Huế 3 – 0 Tp. Hồ Chí Minh