V.League 1: 2014

V.League 1 Final table 2014

final table 2014

Top goal scorers

scorers-2014

Results

10-08-2014 Hùng Vương An Giang 1  v  2 Sông Lam Nghệ An
10-08-2014 Đồng Nai 0  v  1 Đồng Tâm Long An
10-08-2014 Hà Nội T&T 5  v  2 Thanh Hóa
10-08-2014 Than Quảng Ninh 2  v  0 QNK Quảng Nam
10-08-2014 Hoàng Anh Gia Lai 2  v  1 Hải Phòng
10-08-2014 Becamex Bình Dương 1  v  1 SHB Đà Nẵng
03-08-2014 Đồng Tâm Long An 1  v  3 Becamex Bình Dương  
03-08-2014 Hải Phòng 2  v  1 Than Quảng Ninh
03-08-2014 Thanh Hóa 1  v  1 Hùng Vương An Giang
03-08-2014 SHB Đà Nẵng 2  v  1 Hà Nội T&T
03-08-2014 Sông Lam Nghệ An 0  v  0 Hoàng Anh Gia Lai
03-08-2014 QNK Quảng Nam 1  v  0 Đồng Nai
27-07-2014 Hải Phòng 1  v  1 Đồng Tâm Long An
27-07-2014 Thanh Hóa 0  v  0 Sông Lam Nghệ An
27-07-2014 QNK Quảng Nam 1  v  3 Becamex Bình Dương  
27-07-2014 Hùng Vương An Giang 1  v  2 Than Quảng Ninh
27-07-2014 Đồng Nai 2  v  1 SHB Đà Nẵng
27-07-2014 Hà Nội T&T 3  v  1 Hoàng Anh Gia Lai
19-07-2014 Đồng Tâm Long An 2  v  0 Thanh Hóa  
19-07-2014 SHB Đà Nẵng 2  v  1 Hải Phòng
19-07-2014 Sông Lam Nghệ An 1  v  1 Hà Nội T&T
20-07-2014 Than Quảng Ninh 5  v  3 Đồng Nai
20-07-2014 Hoàng Anh Gia Lai 1  v  2 QNK Quảng Nam
20-07-2014 Becamex Bình Dương 3  v  0 Hùng Vương An Giang
12-07-2014 Hà Nội T&T 2  v  2 Sông Lam Nghệ An
06-07-2014 QNK Quảng Nam 2  v  3 Thanh Hóa
06-07-2014 Hùng Vương An Giang 1  v  1 Hải Phòng
06-07-2014 Than Quảng Ninh 3  v  4 SHB Đà Nẵng
06-07-2014 Đồng Nai 1  v  3 Sông Lam Nghệ An
06-07-2014 Hà Nội T&T 3  v  3 Đồng Tâm Long An
06-07-2014 Becamex Bình Dương 4  v  1 Hoàng Anh Gia Lai
22/06/2014 Hà Nội T&T 6  v  4 Than Quang Ninh
Thanh Hoa 2  v  2 Hoàng Anh Gia Lai
Hải Phòng 2  v  5 Sông Lam Nghệ An
Đồng Nai 3  v  3 Becamex Bình Dương
21/06/2014 Đồng Tâm Long An 2  v  4 SHB Đà Nẵng
Hùng Vương An Giang 5  v  3 QNK Quang Nam

 

17/06/2014 Thanh Hóa 1  v  0 Hải Phòng
Hoàng Anh Gia Lai 2  v  4 Đồng Nai
Becamex Bình Dương 2  V  0 Hà Nội T&T
15/06/2014 QNK Quang Nam 1  v  0 Đồng Tâm Long An
SHB Đà Nẵng 2  v  0 Hùng Vương An Giang
Sông Lam Nghệ An 2  v  1 Than Quảng Ninh

 

12/06/2014 Becamex Bình Dương  2  v  0 Thanh Hóa
11/06/2014 Đồng Nai 2  v  3  Hà Nội T&T
01/06/2014 Hải Phòng 2  v  3 Hà Nội T&T
SHB Đà Nẵng 4  v  2  Thanh Hóa
Hoàng Anh Gia Lai 1  v  2 Đồng Tâm Long An
31/05/2014 Đồng Nai 0  v  1 Hùng Vương An Giang
Than Quảng Ninh 2  v  1 Becamex Bình Dương
QNK Quang Nam 0  v  3 Sông Lam Nghệ An
28/05/2014 Hà Nội T&T 2  v  0  SHB Đà Nẵng
25/05/2014  Hải Phòng 0  v  2 QNK Quang Nam
Hùng Vương An Giang 3  v  3 Hoàng Anh Gia Lai
23/05/201424/05/2014 Hà Nội T&T 2  v  0 Đồng Nai
Sông Lam Nghệ An 1  v  1 SHB Đà Nẵng
Đồng Tâm Long An 2  v  1 Than Quảng Ninh
04/05/2014 Hà Nội T&T 4  v  1 Hùng Vương An Giang
SHB Đà Nẵng 0  v  0 QNK Quang Nam
Đồng Tâm Long An 1  v  2 Sông Lam Nghệ An
03/05/2014 Becamex Bình Dương 2  v  0 Hải Phòng
Thanh Hóa 3  v  0 Đồng Nai
Hoàng Anh Gia Lai 3  v  2 Than Quảng Ninh
26/04/2014 Hùng Vương An Giang 2  v  0 Đồng Tâm Long An
Than Quảng Ninh 1 v  0 Thanh Hóa
Hoàng Anh Gia Lai 4  v  5 SHB Đà Nẵng
27/04/2014 Hải Phòng posp Ninh Bình
Sông Lam Nghệ An 0  v  2 Becamex Bình Dương
28/04/2014 QNK Quảng  Nam
3  v  3 Hà Nội T&T
18/04/2014 Ninh Bình posp Hải Phòng
Thanh Hoa 3  v  2 Than Quang Ninh
19/04/2014 Hà Nội T&T 2  v  2 QNK Quang Nam
SHB Đà Nẵng 1  v  1 Hoàng Anh Gia Lai
20/04/2014 Becamex Bình Dương 2  v  1 Sông Lam Nghệ An
Đồng Tâm Long An 3 v  1 Hùng Vương An Giang

13/04/2014
Hoàng Anh Gia Lai postponed  XM The Vissai N.Bình
Sông Lam Nghệ An 2  v  2 Đồng Tâm Long An
 14/04/2014 Hùng Vương An Giang 3  v  4 Hà Nội T&T
12/04/2014 QNK Quảng Nam 0  v  3 SHB Đà Nẵng
  Hải Phòng 0  v  2 Becamex Bình Dương
Đồng Nai 8  v  0  Thanh Hóa  
06/04/2014 Than Quảng Ninh 2  v  0 Hùng Vương An Giang
  Becamex Bình Dương 3 v  1 Đồng Tâm Long An
5/04/2014 Hải Phòng
1  v  1 Hoàng Anh Gia Lai
  Đồng Nai 5  v  1 QNK Quảng Nam
30/03/2104 SHB Đà Nẵng 1  v  3 Becamex Bình Dương
  Hoàng Anh Gia Lai 1  v  1 Thanh Hóa
28/03/2014 Đồng Tâm Long An 1  v  6 Hà Nội T&T
  Hùng Vương An Giang 2  v  2 XM The Vissai N.Bình
29/03/2013 Sông Lam Nghệ An 0  v  1 Đồng Nai
  QNK Quảng Nam 6  v  3 Than Quảng Ninh
 24/03/2014 Becamex Bình Dương 5  v  2 XM The Vissai N.Bình
22/03/2014 Thanh Hóa 2  v  0 QNK Quảng Nam
  Sông Lam Nghệ An 3  v  1 XM Vicem Hải Phòng
  Hùng Vương An Giang 1  v  2 SHB Đà Nẵng
23/03/2014 Đồng Nai 3  v  2 Hoàng Anh Gia Lai
  Than Quảng Ninh 1  v  2 Hà Nội T&T
16/03/2014 Hoàng Anh Gia Lai 2  V  0 Hùng Vương An Giang
  Becamex Bình Dương 5  V  2 QNK Quảng Nam
15/03/2014 Đồng Tâm Long An 1  v  1 Đồng Nai
  Than Quảng Ninh 0  v  3 XM Vicem Hải Phòng
7/3/2014 QNK Quảng Nam 3  v  1 XM The Vissai N.Bình
27/02/1014 Đồng Nai 1  v  3 Than Quảng Ninh
  Thanh Hóa 2  v  1 Đồng Tâm Long An
26/02/2014 XM Vicem Hải Phòng 2  v  1 SHB Đà Nẵng
  Hoàng Anh Gia Lai 1  v  1 Becamex Bình Dương
  Sông Lam Nghệ An 1  v  0 Hùng Vương An Giang
22/02/2014 XM Vicem Hải Phòng 1  v  2 Đồng Nai
  Đồng Tâm Long An 0  v  2 QNK Quảng Nam
21/02/2014 Thanh Hóa 3  v  1 Hà Nội T&T
  SHB Đà Nẵng 2  v  1 Sông Lam Nghệ An
  Than Quảng Ninh 3  v  2 Hoàng Anh Gia Lai
  Hùng Vương An Giang 1  v  4 Becamex Bình Dương
16/02/2014 QNK Quảng Nam 3  v  5 Hoàng Anh Gia Lai
  XM The Vissai N.Bình 2  v  2 Đồng Tâm Long An
  Becamex Bình Dương 4  v  1 Đồng Nai
15/02/2014 Hà Nội T&T 5  v  2 XM Vicem Hải Phòng
  Hùng Vương An Giang 1  v  2 Thanh Hóa
  SHB Đà Nẵng 2  v  2 Than Quảng Ninh
9/1/2014 XM Vicem Hải Phòng 2  v  0 Hùng Vương An Giang
  Thanh Hóa 2  v  1 Becamex Bình Dương
  Than Quảng Ninh 3  v  0 Đồng Tâm Long An
  Hoàng Anh Gia Lai 3  v  1 Sông Lam Nghệ An
  XM The Vissai N.Bình 1  v  1 SHB Đà Nẵng
25/01/2014 QNK Quảng Nam 1  v  1 XM Vicem Hải Phòng
  Sông Lam Nghệ An 1  v  2 Thanh Hóa
  Becamex Bình Dương 0  v  0 Than Quảng Ninh
26/01/2014 SHB Đà Nẵng 2  v  2 Đồng Nai
  Đồng Tâm Long An 2  v  2 Hoàng Anh Gia Lai
22/01/2014
Hà Nội T&T
1  v  3 XM The Vissai N.Bình
19/01/2014 Hùng Vương An Giang 0  v  0 Đồng Nai
  Sông Lam Nghệ An 6  v  1 Than Quảng Ninh
18/01/2013 Thanh Hóa 1  v  0 SHB Đà Nẵng
  Đồng Tâm Long An 2  v  2 XM Vicem Hải Phòng
17/01/2014 Hoàng Anh Gia Lai 1  v  4
Hà Nội T&T
  XM The Vissai N.Bình 1  v  3 Than Quảng Ninh
       
12/1/2014 XM Vicem Hải Phòng  0 – 0 Thanh Hóa
12/1/2014 SHB Đà Nẵng  3 – 1 Đồng Tâm Long An
12/1/2014 QNK Quảng Nam  1 – 0 Hùng Vương An Giang
       
11/1/2014 Đồng Nai  2 – 2 XM The Vissai N.Bình
11/1/2014 Hà Nội T&T  4 – 2 Becamex Bình Dương
11/1/2014 Than Quảng Ninh  0 – 1 Sông Lam Nghệ An
       

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s