results

Round 6

Group A 
5-JunNam Định1 v 2Lâm Đồng
 Trẻ Hà Nội3 v 1Fishsan Khánh Hoà
 CAND1 v 0Trẻ SHB Đà Nẵng
no matchKon Tum 
Group B 
5-JunLong An1 v 3Bà Rịa Vũng Tàu
 Tiền Giang0 v 1Gia Định
 Bình Thuận5 v 2Vĩnh Long

Round 5

Group A 
31-MayKon Tum0 v 1CAND
 Lâm Đồng1 v 2Trẻ Hà Nội
 Fishsan Khánh Hoà0 v 0Nam Định
no matchTrẻ SHB Đà Nẵng 
Group B 
31-MayVĩnh Long0 v 0Tiền Giang
 Gia Định2 v 2 Bình Thuận
no matchBà Rịa Vũng Tàu, Long An 

Round 4

Group A 
26-MayKon Tum1 v 1Trẻ Hà Nội
 Lâm Đồng2 v 1CAND
 Trẻ SHB Đà Nẵng2 v 2 Nam Định
no matchFishsan Khánh Hoà
Group B 
 Long An0 v 4Bình Thuận
 Bà Rịa Vũng Tàu1 v 0Vĩnh Long
no matchTiền Giang Gia Định

Round 3

Group A 
21-MayKon Tum0 v 0Lâm Đồng
 Fishsan Khánh Hoà2 v 5Trẻ SHB Đà Nẵng
 CAND1 v 1Trẻ Hà Nội
no matchNam Định  
Group B 
 Gia Định4 v 2Long An
 Bà Rịa Vũng Tàu1 v 0Tiền Giang
no matchVĩnh Long, Bình Thuận

Round 2

Group A 
16-MayTrẻ Đà Nẵng0 v 0Kon Tum
16-MayLâm Đồng 3 v 0Fishan Khanh Ha
16-MayTrẻ Hà Nội3 v 0Nam Định
no matchCAND 
Group B 
16-MayVĩnh Long2 v 2 Long An
16-MayBình Thuận2 v 1Bà Rịa Vũng Tàu
no matchTiền Giang, Gia Định 

Round 1

Group A 
11-MayKon Tum2 v 0Fishan Khanh Hoa
11-MayLâm Đồng 2 v 1Trẻ Đà Nẵng
11-MayCAND0 v 1Nam Định
no matchTrẻ Hà Nội 
Group B 
11-MayTiền Giang4 v 3Long An
12-MayBà Rịa Vũng Tàu2 v 1Gia Định
no matchVĩnh Long, Bình Thuận